Wampir

Wampir Pocz tek XX wieku Zenon to emigrant z Polski kt ry odnosi literackie sukcesy i jest zar czony z pi kn Betsy Za namow przyjaciela postanawia p j na seans spirytystyczny Poznaje tam Daisy kt ra niedaw

Pocz tek XX wieku Zenon to emigrant z Polski, kt ry odnosi literackie sukcesy i jest zar czony z pi kn Betsy Za namow przyjaciela postanawia p j na seans spirytystyczny Poznaje tam Daisy, kt ra niedawno przyby a z Indii w towarzystwie Hindusa Mahatmy Guru oraz czarnej pantery Bagh Mimo i Zenon i Daisy pochodz z r nych wiat w, to jest jednak w rudow osej pi kno Pocz tek XX wieku Zenon to emigrant z Polski, kt ry odnosi literackie sukcesy i jest zar czony z pi kn Betsy Za namow przyjaciela postanawia p j na seans spirytystyczny Poznaje tam Daisy, kt ra niedawno przyby a z Indii w towarzystwie Hindusa Mahatmy Guru oraz czarnej pantery Bagh Mimo i Zenon i Daisy pochodz z r nych wiat w, to jest jednak w rudow osej pi kno ci co , co nie pozwala Polakowi o niej zapomnie Niczym ma do ognia, pisarz ci gnie do niej, niepomny przestr g ze strony znajomych o zgubnym wp ywie tajemniczej kobiety na jego ycie Nie dostrzega, i za rogiem czai si pradawna si a, o kt rej nawet cz onkowie Towarzystwa Teozoficznego mogliby jedynie ni Brnie prosto w obj cia czystego z a Wampir to nietypowa w dorobku W adys awa St Reymonta pozycja napisana w 1911 roku, oparta jest na jego wra eniach z pobytu w Londynie Niepokoj ca, pe na zjawisk paranormalnych, oddaje ducha tej pe nej spirytyzmu epoki, wiadcz c o g bokim zainteresowaniu pisarza okultyzmem Jest r wnie pi kn powie ci o bezgranicznym zauroczeniu oraz niespe nionej mi o ci tak e do ojczyzny.

  • Free Download Wampir - by Władysław Reymont
    336 Władysław Reymont
Wampir

About Author

  1. W adys aw Stanis aw Reymont was a Polish novelist and the 1924 laureate of the Nobel Prize in Literature His best known work is the award winning four volume novel Ch opi The Peasants.

    Reply

Wampir Comment

  1. Oniryczna, spirytystyczna, klimatyczna, ale te chaotyczna bez ci g o ci akcji, kt ra by by a w stanie zainteresowa czytelnika Zamiast wampira po nocach straszy i uwodzi kobieta wampiryczna I ta sprawa polska w tle sentymentalna i mimo wszystko przepe niona patriotyzmem Dziwne to, ale koniec ko c w s abe.


  2. Wielkie rozczarowanie Trudno uwierzy , e ta powie wysz a spod pi ra autora Ziemi obiecanej i Ch op w.Sam pomys jest interesuj cy Mr Zenon, polski imigrant w Londynie, jest przyci gany i stopniowo niszczony przez wampiryczny magnetyzm kobiety medium, z kt r si zetkn podczas seansu spirytystycznego Zapowiada o si na subteln powie grozy, bez dos owno ci, w kt rej dzia anie tajemniczej si y obserwujemy przez zwi zek z femme fatale, rozpad wiata bohatera i jego stopniowe szale stwo Niestety tak nie j [...]


  3. After six chapters it is turning into something like a bad movie that I keep on watching hoping it will improve but at the end I ask myself why did I watch it to the end Reymont s novel is an ineffective, abortive attempt and deals with parapsychology Hallucinations, spiritualistic s ances abound here ad nauseam Reymont tries to rescue the mess in Chapter 7 with some surprise twists in the plot too little too late More of the same with theosophy and madness thrown in towards the end.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *