Về nhà

A viral V nh Author Phan Vi t is a Ebook Nh v n Phan Vi t l t c gi hai t p truy n ng n Ph Phi m Truy n N c M n c M v ti u thuy t Ti ng Ng i Ch v a ho n th nh ch n

A viral Về nhà Author Phan Việt is a Ebook Nh v n Phan Vi t 1978 l t c gi hai t p truy n ng n Ph Phi m Truy n N c M , n c M , v ti u thuy t Ti ng Ng i Ch v a ho n th nh ch ng tr nh ti n s ng nh c ng t c x h i t i i h c Chicago v s tr th nh gi o s i h c assistant professor t i M t th ng 7 2010.. Chi u gi m t, t i kh ng v o Tam B o m ng i ngo i th m nghe i ch ng t ng kinh T ch ng i, t i th y anh th s n ng phun nh v ng l n c c t ng T L Gi Na, ph a sau l c y i tr y hoa v v t qua b n ngo i t ng ch a l nh ng c nh kh ng khiu c a c y g o r ng h t l ang in b ng tr n n n tr i tr ng nh ho ng h n C con chim s nh u tr n ng d y i n Chi u gi m t, t i kh ng v o Tam B o m ng i ngo i th m nghe i ch ng t ng kinh T ch ng i, t i th y anh th s n ng phun nh v ng l n c c t ng T L Gi Na, ph a sau l c y i tr y hoa v v t qua b n ngo i t ng ch a l nh ng c nh kh ng khiu c a c y g o r ng h t l ang in b ng tr n n n tr i tr ng nh ho ng h n C con chim s nh u tr n ng d y i n c ng ngang t nh t sang khu nh t ng c l u lo m t m nh r t l u r i s xu ng s n xi m ng ti p t c l u lo, ch n nh y nh y vui v.Ti ng kinh c vang vang Kh ng gian y tr n m t th t i kh ng th t B t u t nh ng b c ch n b ng , h o h c nh ng c ng n c i, c c trong M t m nh Ch u u, t c gi , ng i ph n k chuy n, trong Xuy n M b n ch i qua nhi u ch ng ng y nh c nh n, t m tr ng d c ngang n c M V i t p s ch n y, c ti p t c h nh tr nh a chi u, ph c t p, c trong n i t m l n gi a nh ng d m d i a l , sau nh ng t n th ng v s h i V nh , v i c ch t ng thu t c th v trung th c tra v n n t n c ng, ch nh l t truy n v m t c t nh, m t con ng i kh ng m t m i truy t m nguy n nh n c a h nh ph c v b t h nh, h ng nh n th y c i ch n b n lai di n m c c a ch nh m nh, l i b nh an c t b c, sau bao nhi u au kh , v , tr n con ng v nh.. The best Books Về nhà Mình thử tìm cuốn này trên Goodreads thì không ra suggestion nên có lẽ vì sách quá mới, mình tự tạo ra cuốn sách này luôn.Sách xuất bản hôm 31/3/2017, và mình đã tham dự và mua sách ngay từ buổi ra mắt sách của chị Phan Việt hôm 27/3/2017.Mình vẫn nhớ cuốn đầu tiên mình đọc trong bộ Bất hạnh là một tài sản là cuốn Một mình ở Châu Âu. Phần tiếp theo là Xuyên Mỹ, và cuốn Về nhà này là cuốn thứ ba, cũng là cuốn cuối cùng của bộ Bất hạnh là một tài sản.Hôm đi ra mắt sách, hầu hết các câu hỏi đặt ra cho tác giả đều xoay quay cuộc sống hôn nhân của chị và anh Sơn, vì có vẻ như với nhiều người, 2 cuốn sách trước nói nhiều về sự tan vỡ cũng như cuộc li hôn của 2 người. Với mình thì khác, từ cuốn đầu tiên tới cuốn này, mình nghĩ, điều duy nhất tác giả muốn truyền tải chỉ là hành trình của chị, trong những tháng ngày cô đơn ở chính cuộc hôn nhân hai người, những áp lực từ cuộc sống, xã hội đặt lên vai trò của người phụ nữ muốn li hôn, nỗi đau cần phải vượt qua khi tình cảm tan vỡ. Chỉ có mình tác giả là người duy nhất xuất hiện, trở thành trung tâm trong chính câu chuyện. Thông qua hành trình cá nhân ấy, chị truyền tải những quan niệm sống, thế giới quan mà tác giả, dưới hình hài của một người phụ nữ Việt Nam, được tiếp cận tri thức phương tây, đặc biệt là nghiên cứu chuyên sâu về xã hội, tới cho người đọc. Mình luôn rất thích cách suy nghĩ vừa nữ tính nhưng không hề mềm yếu, kiến thức nghiên cứu chuyên sâu nhưng không hề khó hiểu.Oh nhưng cái sự duyên tình cờ thế nào mà cuốn cuối cùng này, chị Việt lại nói về hành trình tìm hiểu Phật giáo!!! Trùng hợp không lời nào tả hết. Khi mà lúc đọc cuốn sách đầu tiên mình cũng loay hoay trong mqh với DT, cuốn thứ 2 cũng là lúc chính thức chia tay DT, cuốn thứ 3, xuất bản vào đúng thời điểm mình cũng đang loay hoay tự tìm hiểu về Phật giáo.Nói về cuốn sách, đây hoàn toàn không phải cuốn sách giảng Pháp, cũng không thể xếp loại ở nhóm sách tôn giáo, có lẽ cũng không hợp với những ai đã là phật tử, không hợp với những người chưa có ý niệm về Phật giáo. Nó hợp với mình! Ở thời điểm này! Sớm hơn hay muộn hơn có lẽ đều không còn phù hợp. Sách nhẹ nhàng lắm, chỉ là vài câu hỏi Tại sao của chị Việt? Những câu trả lời của thầy, câu văn miêu tả về sư chú, sư bác, sư ông, về những xúc động, mình nghĩ là chân thành của chị Việt.Một cuốn sách hay và phù hợp với mình trong năm 2017.

About Author

 1. Nh v n Phan Vi t 1978 l t c gi hai t p truy n ng n Ph Phi m Truy n N c M , n c M , v ti u thuy t Ti ng Ng i Ch v a ho n th nh ch ng tr nh ti n s ng nh c ng t c x h i t i i h c Chicago v s tr th nh gi o s i h c assistant professor t i M t th ng 7 2010.

  Reply

Về nhà Comment

 1. M nh th t m cu n n y tr n th kh ng ra suggestion n n c l v s ch qu m i, m nh t t o ra cu n s ch n y lu n.S ch xu t b n h m 31 3 2017, v m nh tham d v mua s ch ngay t bu i ra m t s ch c a ch Phan Vi t h m 27 3 2017.M nh v n nh cu n u ti n m nh c trong b B t h nh l m t t i s n l cu n M t m nh Ch u u Ph n ti p theo l Xuy n M , v cu n V nh n y l cu n th ba, c ng l cu n cu i c ng c a b B t h nh l m t t i s n.H m i ra m t s ch, h u h t c c c u h i t ra cho t c gi u xoay quay cu c s ng h n nh n c a ch [...]


 2. M nh c Ti ng Ng i, Xuy n M , N c M N c M v quy n n y, r i b ch m m trong c i suy t v ngh a nh n sinh c a ch PV Theo m nh, to n b qu ng i vi t c a ch PV t nh n th i i m hi n t i, v n lu n l qu ng th i gian ch t m hi u v ngh a c a cu c s ng, v nh ng gi ng x trong b n th n n i t m m nh M nh ngh v i ch , vi t l m t c ch suy ngh th u o, l t nh v c ng l n i ch s tung ra nh ng x c c m, k m n n m cu c s ng p ch im l ng.To n b qu tr nh c m x c c a m nh t l c c th ng tin xu t b n n l c c xong quy n V nh n [...] 3. S h i kh tr i n u c v i suy ngh nh ng chuy n y l m t n, hoang ng Ng c l i n u c v th PV v i c i uy t n c a m t ng i tr th c, c ch vi t trung th c v th ng th n, b y ra ng ghi nh n v suy ngh v m t m t sinh ng c a i s ng tuy g n g i v i d n gian m c ng b hi m c ch bi t, sau b c t ng ch a hay b c t ng v minh ph n bi t.


 4. M t m nh Ch u u, Xuy n M hay V nh , d t a s ch n o c ng u l nh ng chuy n i v t kho ng c ch a l , nh ng tr n th c t l i l nh ng h nh tr nh kh m ph i s u v o n i t m, i t m c i t i ch th c, i t m ch n ng y n, mi n h nh ph c thi n thai cho c i t i phi u l u, d d i, l n lao, b t tr , ch nh ngh a V nh l m t k t th c c h u, c i t i kh ng ng ng ng nghi ng kh p trong cu c i th i t m ki m, th i v t l n, gi ay t m th y gi tr ch th c c a h nh ph c Ch a bao gi ngh c nh c a cu c i ch Phan Vi t s m r ng theo [...]


 5. D r ng m u quy n s ch m nh ng ng s kh c l so v i hai quy n u c a b s ch n y, nh ng m i t i khi g p s ch l i th t n c a b s ch m i m i th hi n r ngh a c a n B t h nh l m t t i s n.B s ch p ch nh v s chuy n bi n r t r t chuy n bi n b t to n cho n h v.


 6. Nh ng ng y Vi n m nh ch c 2 cu n trong ng i v n h t kh l nhanh v th m nh c e Hi n cho m n cu n n y v cu n Xuy n M c Phan Vi t l u nay m nh kh ng c v ch c bi t v m t qua nh ng l i c a Hi n, th n n cu n s ch 700 trang c ti u t n trong 1 ng y Cu n n y l 1 t truy n i n h nh h u nh ngh sao vi t v y, kh ng th c s chau chu t m i c u t D nhi n trong i u ki n c a n i dung cu n s ch, vi c kh ng qu chau chu t l m n th t v d g n h n nhi u M nh b t u c th m v Ph t ph p c ng nh ng i B i c ng Hi n n i nh ng ch [...]


 7. M nh th ch Xuy n M b n c a NXB Tr h n M t m nh Ch u u v V nh c a Nh Nam, c m gi c vi t s u h n, gai g c h n 2 cu n Nh Nam l m tr n tr a qu m nh ch a c Xuy n M b n Nh Nam i u n y c v c ng kh p v i th ng tin c a PV bu i ra m t V nh H N i l n u ch c t do th cu n n y s d i h n v d d i h n.Kh ng ph i l s ch kh ng c nh ng r t s u s c v nh ng o n t c nh ng t ng o, s u l ng, nh ng th c t nh m t s o n PV vi t tr n blog kho ng 2013 14 c ng v nh ng n i dung t ng t bay h n nhi u T p 3 n y v n n ng v li t k [...]


 8. Anh Thi n T ng t ng t i cu n V nh nh n d p ng y s ch VN 21 4 C ch y m y h m, t i m i m ra c Nh n m c l c, th y c Phan Vi t k to n chuy n s ch a v i chuy n ma qu , n n t i t m , c th coi sao Phan Vi t l m t ti n s chuy n nghi n c u v gi ng d y v c ng t c x h i M C c duy n bi t n ch a qua m t h c vi n trong kh a h c ng n h n c d y t i Vi t Nam Kh i ngu n b ng tr i nghi m c m th y ma theo m nh M , qua nh ng chuy n i th c a v Vi t Nam c ng v i sinh vi n, ho c nh ng l n v VN m t m nh, c t ch ch n ch [...]


 9. V nh D hay kh N i th ng ra, cu n s ch kh ng l m m nh th t s n t ng, nh ng n khi n m nh tr i nghi m l i nh ng g x y ra c ch y tr n m t n m C th c ng l m t c i duy n Nh ng c i duy n n y kh ng khi n m nh i theo m t con ng n o kh c m t c ch ch p tr c, m l m t kinh nghi m sau b i h c trong cu c i m m nh tr i qua.T ng h nh tr nh c a Phan Vi t trong cu n s ch n y l nh ng g k ngh h m t n m tr c m nh tr i qua Nh n duy n c a c n v i ch a, gi c m k l c nh c n, kho ng th i gian s ng ch a, c m gi c an l c, s [...]


 10. S d d ng h n cho nh ng ai theo o Ph t v c ch t nh n duy n v i o khi c cu n n y V sao V n u b n l ng i ngo i o th c ch nh n nh n v n s kh c, c th b n kh ng tin, c th b n cho r ng m t n d oan, c th b n th y khi n c ng May m n m nh l m t Ph t t cho n n ti p x c nh ng c u chuy n m Phan Vi t chia s th y g n g i h n, c bi t l m nh c ni m tin v o nh ng tr i nghi m t m linh m c tr i qua N i th t l khi c m tr n tay kh ng ngh n s n i v t n gi o, t n ng ng ho c i lo i th , sau hai ba ch ng u m i b t ng h a [...]


 11. T i nay t i c xong V nh , cu n s ch cu i c ng trong b s ch B t h nh l m t t i s n c a nh v n Phan Vi t Nh l i ch n i, y l b t truy n v h nh tr nh i t m l i m nh c a m t ng i ph n Vi t, tr th nh gi o s gi ng d y b m n public policy M , r i quy y c a ph t N u nh cu n M t m nh ch u u l qu tr nh d y th c a ng i thi u n , Xuy n M nh d u qu tr nh tr th nh n b , th V nh l m t cu n s ch r t hay v cu c h nh tr nh c a m t ng i Vi t Nam tha h ng t m l i g c r c i ngu n c a m nh, c a m t ng i ph n t m con n [...]


 12. M t cu n t truy n tuy t v i k v h nh tr nh t m l i t m th c, con ng i th t c a m nh Ch v m t l n g p ma m Phan Vi t t m c h ng i ng n cho cu c i m nh b ng nh ng m a h nghi n c u Ch a Qua nh ng sinh ho t th ng ng y, nh ng m i l ng duy n v con ng i n c a Ph t c a t ng s ng, s b c,s ch ch a m ng i c c hi u r h n v con ng Ph t Ph p, v nh ng c u chuy n t m linh m ng i ngo i c ng l m t n nh ng khoa h c ch bao gi l gi i c D con ng i n c a Ph t c a m i ng i kh c nhau, d xu t th n nh th n o th m t khi b [...]


 13. L n u bi t n quy n n y l qua insta feed c a Chi Quy t nh c v o nh ng ng y cu i n m v t a s ch nghe c v h p ho n c nh Anw, c n non n a quy n th th y c ng kh ng h p c nh l m , m c d c Link Chan ph m tr c l quy n n y n i nhi u v Ph t gi o l m, kh c l m nh ng v n c ng u b qua M nh rate 3 sao th c ra l 3.5 ko ph i v s ch d , m v c nhi u perspectives m nh v n th y h i khi n c ng v i m t a c ng u n a m a nh m nh, n n c r t nhi u o n m nh h u nh ch c on the surface, ki u c bi t th m ch kh ng reflective [...]


 14. M nh ch i quy n cu i c ng n y r t l u v d ch a tr i nghi m c n m t c ch tr n v n v th c s n m b t c tinh th n c a s ch nhi u o n, c bi t l nh ng o n t c gi gi i th ch v Ph t gi o C ng gi ng nh khi m nh h o h c xem b phim cu i c ng trong chu i b 3 phim Beforec a o di n Linklater L t p phim m nh kh ng b cu n v kh ng theo c nhi u o n h i tho i nh ng l t p phim th y i v nh nh m nh t M nh c r t gi n o n nh ng r i c ng ho n th nh n v th y l ng hoan h v x c ng th c s C nh ng o n n c m t r i th nh gi t, [...]


 15. M nh r t bu n M nh l m t ng b s ch n y l s ch du k , t c gi s thu t v h nh tr nh cu c i c a m nh, nh ng k ho n to n n gi n nh v y M nh th ch l i vi t v suy t c a t c gi v cu c s ng, nh ng m nh th c s r t m t m i m i o n m a h t c gi vi t v o Ph t M nh bu n l m M nh c m gi c nh chia tay m t ng i b n t m giao M i m i M nh s c n tr ng h n l n sau n u mua s ch Suy cho c ng, y u m n ai c ng ch n n c ch ng m c, l c ch b o v b n th n


 16. M t trong nh ng cu n s ch r t c ngh a v i m nh.V m nh c ng c 1 v i tr i nghi m v suy ngh gi ng v i t c gi N n c u chuy n l n n y c a Phan Vi t g n g i v th c i v i c nh n m nh.T cu n n y m nh c l i series b t h nh l m t t i s n c a Phan Vi t c D trc y m nh ph i b d m t m nh ch u u y l 1 trong 2 t c gi n vi t du k m nh th ch nh t ng c n l i l Ph ng Mai V h vi t v i v n hi u bi t v v n ho t ch lu nhi u n n.


 17. Cu n s ch vi t nhi u v Ph t gi o, v nh ng tr n tr , d n v t v v v n c m x c kh c c a PV tr n con ng t m v nh M t s o n kh kh c v i m nh, nhi u c m x c c l t i ch a t ng tr i qua bao gi n n m nh n nh n kh khi n c ng Cu n n y kh c h n v i 2 cu n c n l i c ng b M t PV r t kh c.S ch c l h p h n v i nh ng ai c duy n v i Ph t ph p.


 18. Sau khi c xong cu n s ch n y b n th n m nh c m th y kh thanh th n v kh ng c n b n r n nh ng suy ngh x u xa v lo i ng i Tuy nhi n, cu n s ch kh ng c m t n t ng qu c bi t v i m nh khi m nh v a c v a ph i ng p v ng m ngh xem n n ng hay c ti pTuy nhi n y th c s l m t cu n s ch ng c b i n cho m nh nhi u ki n th c v thay i nh n th c c a m nh kh nhi u


 19. This book help me go through the hard time when I move to new company with a ton of stress I also explore new knowledge about Buddha and life in Pagoda that I always want to try After all, I really like this book.


 20. Ch vi t hay qu R t s u s c, r t d y, ngh a c r t cu n h t Tuy nhi n c nhi u ch n i v o v mi u t th n linh h h th c th c l m m nh confused l c th t h n n m nh th ng l t qua Qu l ti n s th ki n th c v kh n ng vi t r t kh c Ch t ch , logic, kh ng lan man.


 21. Kh ng bi t vi t g nhi u C hai th t m c nh t sau khi c xong s d ng c m v suy ngh c m i th x y ra th i, c l m v ng ngh g nhi u v k t qu Ch c s d ng review l i n gi n nh v y v th y vi t g th m c ng l th a th i v b ng b y.


 22. 19h58, g p s ch l i, m nh th y m t c m gi c r t nh nh ng v an nhi n C nh ng i u s ph i nghi n ng m, ghi ch p t t c m nh n v hi u theo nh ng g m nh th y v tr i qua Nh ng mu n ghi l i v i d ng khi c cu n s ch l n u, kh nhanh so v i th i gian m nh c m i ng y C m s ch l n v c c th i, kh ng mu n d ng l i.C m n ch Phan Vi t, c ch vi t r t g n g i, nh k chuy n t m s , c nhi u o n m nh b t c i v t V i i u c n l u l i n gi l ng gi t m nh m t c c tr y v m i s n khi h i t y u t c n thi t Nh ng i u mu n chi [...]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *