Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce

Ronaldo Ch opiec kt ry wiedzia czego chce Ronaldo to niezb dnik ka dego wielbiciela futbolu zilustrowany kolorowymi zdj ciami z ycia pi karza a ubarwiony przezabawnymi opowie ciami z boiska i nie tylko Mia osiem lat kiedy jego dru yna prze

Ronaldo to niezb dnik ka dego wielbiciela futbolu, zilustrowany kolorowymi zdj ciami z ycia pi karza, a ubarwiony przezabawnymi opowie ciami z boiska i nie tylko.Mia osiem lat, kiedy jego dru yna przegrywa a wszystkie mecze Dwana ciekiedy opu ci rodzin i zamieszka w lizbo skim internacie Pi tna ciekiedy wykryto u niego wad serca uniemo liwiaj c karier pi karsRonaldo to niezb dnik ka dego wielbiciela futbolu, zilustrowany kolorowymi zdj ciami z ycia pi karza, a ubarwiony przezabawnymi opowie ciami z boiska i nie tylko.Mia osiem lat, kiedy jego dru yna przegrywa a wszystkie mecze Dwana cie kiedy opu ci rodzin i zamieszka w lizbo skim internacie Pi tna cie kiedy wykryto u niego wad serca uniemo liwiaj c karier pi karsk Dwadzie cia trzy, kiedy zosta najdro szym graczem wszechczas w Ronaldo to uniwersalna opowie o elaznej woli i determinacji w drodze na szczyt O niezwyk ym talencie, sile marze i ci kiej pracy O pi ce no nej, dla kt rej czasem trzeba po wi ci bardzo wiele.

  • Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce Best Download || [Yvette Żółtowska-Darska]
    171 Yvette Żółtowska-Darska
Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce

About Author

  1. Yvette Żółtowska-Darska Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce book, this is one of the most wanted Yvette Żółtowska-Darska author readers around the world.

    Reply

Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce Comment


  1. Pewnie wiecie, e kibicuj FC Barcelonie Najcz ciej o niej czytam biografi , wi c to by o naprawd dziwne do wiadczenie czyta , o jednym z najlepszych pi karzy, kt ry nale y do dru yny, kt ra jest odwiecznym rywalem Barcy R wnie moje sceptyczne nastawienie do pi karza, nie wr y o nic dobrego Czytaj c zorientowa am si , e Ronaldo nie lubi d u ej, ni kibicuj Dumie Katalonii Czy moje nastawienie do najlepszego pi karza si zmieni o Tak rednio, bo nadal nie rozumiem dlaczego biega z elem na w osach po b [...]


  2. ksiazke doslownie pochlonelam w 2 godziny, napisana prostym fajnym niemal bajkowym jezykiem, pelna pieknych zdjec i ciekawostek, ujela mnie od samego poczatku i sprawila wiele wiele przyjemnosci.a sam cr7 nie myslalam ze moge polubic go jeszcze bardziej, a jednak 5 gwiazdek.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *