Anča a Pepík

An a a Pep k Komiks o dvou my ch a d tech An e a Pep kovi vych zel s velmi p zniv m ohlasem deset let ve zn m m asopise ty l stek Tato kn ka p in prvn ch dvaadvacet p b h kter si u d t i jejich rodi

Komiks o dvou my ch a d tech, An e a Pep kovi, vych zel s velmi p zniv m ohlasem deset let ve zn m m asopise ty l stek 1990 2000 Tato kn ka p in prvn ch dvaadvacet p b h , kter si u d t i jejich rodi z skaly velkou oblibu sv m osobit m hum, svi n m d jem a ur ite tak pravou poh dkovou spravedlnost , kter v dy zv t z.

  • Anča a Pepík Best Read || [Lucie Lomová]
    122 Lucie Lomová
Anča a Pepík

About Author

  1. Lucie Lomov vystudovala dramaturgii na pra sk DAMU Je autorkou des tek kreslen ch vtip , ilustruje asopisy a kn ky, kresl ob lky Nejv c se ale v posledn ch letech v nuje komiksu deset let 1990 2000 uve ej ovala ve ty l stku p b hy o An e a Pep kovi, kter vy ly pozd ji ve t ech d lech tak kni n Dal komiksovou tvorbu publikovala nap v asopisech Mate dou ka, Sv t a divadlo, Instinkt, Aargh V roce 2006 se jako v bec prvn komiksov autorka z esk republiky prosadila s albem v zahrani ve Francii j vy el grafick rom n Anna en cavale esk verze pod n zvem Anna chce sko it n sledovala o rok pozd ji a Lomov za ni obdr ela ocen n Muriel za nejlep p vodn komiksovou knihu a cenu Zlat stuha.

    Reply

Anča a Pepík Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *